17. Buchedd Luc

golygwyd gan Alaw Mai Edwards

Llst 34, 169

Nodyn ar drawysgrifiad. Mae dotiau o dan dac l i ddynodi eu bod yn ddwbl ac o dan ui ddynodi’r sain w. Defnyddia’r llaw ü i wahaniaethu rhwng uac v.

169


Bücheḍ Luc Evangyliụr
Lüc oeḍ vn or pedụar Evangelystor a dis=
gybl i Baụl Ebostol a meḍic yr oeḍid yn
i alụ ef. A Phaụl Ebostol yny ḍangos a
Lüc yn yscrifennü pob dysc a gaphai ef
5gan Baụl ac or achos hụnn fü y alụ ef
yn veḍic canys yn gy ebrụyḍed ac y clyụ=
ai ef fod vn aḷan or phyḍ gatholic parod
fyḍai ef yụ troi ef yr phyḍ ac yụ ḍụyn ir
iaụn trụy gynghoraü a dysc ac am hynny
10y gelụid ef yn veḍic. Meụn dinas yḍ oeḍ
a elụid Antioch ac o achos i fod ef ynn
dụyn y bobyl a oeḍynt ynghyfyrgoḷ y la=
ụenyḍ nef i geḷid i alụ ef yn feḍic
da perphaiḍa ac a füassei erioed. Ac
15ni orfü arno ef ḍioḍef vn verthyroli=
aeth namyn marụ megis be i bai ef
yn kysgü ac ef a glaḍụyd yn anrhy=
deḍüs yn Ninas Bethania Ac o ḍyno
y cyfodụyd y gorph y le a elụir Con=
20stantinobl ac yno y gụnaeth düụ laụer
o ụrthiaü erḍaụ ef ac y cafas paụb ar
a ḍelai yno iechyd o bob rhyụ glefyd
a fai arnaụ.
Terfyn